İPF Tedavi Edilebilir Bir Hastalık Mıdır?

Prof. Dr. Özlem Özdemir Kumbasar

İPF Tedavi Edilebilir Bir Hastalık Mıdır?

İPF Tedavi Edilebilir Bir Hastalık Mıdır?

İdiyopatik Pulmoner Fibrozis için hastalığı düzelten bir tedavi söz konusu değildir. Ne yazık ki hastalığı geri çeviren, hastalığı ortadan kaldıran tedaviler bulunmamaktadır. Hastalığı tümüyle ortadan kaldırabilecek tek uygulama akciğer naklidir. Ancak yaş, eşlik eden ek hastalıklar gibi sorunlar nedeniyle İPF’li hastaların ancak küçük bir kısmı akciğer nakli olabilmektedir.

Günümüzde İPF tedavisinde hastalığın ilerlemesini ve akciğer sertleşmesini yavaşlatan (antifibrotik) ilaçlar kullanılmaktadır. Bu amaçla dünyada ve ülkemizde onay almış iki antifibrotik ilaç bulunmaktadır. Bu ilaçlar hastalığı düzeltmese de hastalığın ilerlemesini, hastalığa bağlı fonksiyonel kaybı yavaşlatmakta ve hastaların yaşam süresini uzatmaktadır.

Hastalığın ilerlediği durumlarda solunum rehabilitasyonu, gereken hastalarda oksijen desteği ve aşılama programları ile hastaların enfeksiyonlardan korunması önemlidir. İPF’ye eşlik eden ek hastalıkların tedavisi de gözden kaçırılmamalıdır.

M-TR-00001830

Söylemler hekimin uzman görüşüne dayanmaktadır.

  • Doç. Dr. Kemal Can Tertemiz
    İPF Belirtileri Varlığında Hangi Hekime Başvurulmalıdır?
  • Prof. Dr. Ahmet Ursavaş
    İPF Tedavisine Erken Dönemde Başlamak Önemli Midir?