İPF'de Destek Tedavileri Nelerdir?

Doç. Dr. Nesrin Öcal

İPF'de Destek Tedavileri Nelerdir?

İPF'de Destek Tedavileri Nelerdir?

İdiyopatik Pulmoner Fibrozis, kronik seyirli ve ilerleyici bir hastalıktır. Hastalığın seyri boyunca akciğer sertleşmesini yavaşlatan (antifibrotik) tedavilere ek olarak destek tedavilerinin iyi planlanması çok önemlidir. Destek tedavileri hastanın eğitiminden palyatif bakıma kadar geniş bir yelpazede ele alınmalıdır.

Hasta eğitimi, İPF tanısı konulan her hastaya mutlaka verilmelidir. Hastanın İPF’yi tanıması, karşılaşabileceği durumları bilmesi ve tedavi ve takip planının içinde yer alabilmesi için hasta eğitimi şarttır. Hastaya İPF’nin ne olduğu, tedavi ve takibin nasıl yapıldığı, kendisini bekleyen durumlar ve akciğer nakli konusunda detaylı bilgi verilmelidir. Hasta eğitimi, kişinin tedaviye uyumunu ve karşılaşabileceği sıkıntılarla baş edebilme motivasyonunu arttıracaktır.

Akciğer Rehabilitasyonu (Pulmoner Rehabilitasyon)

Akciğer rehabilitasyonu (pulmoner rehabilitasyon), İPF gibi kronik akciğer hastalıkları olan kişiler için tasarlanmış, yapılandırılmış bir egzersiz programıdır. Akciğer rehabilitasyonu, İPF hastalarında solunum kaslarının kuvvetlendirilmesi ve solunum reflekslerinin düzenlenmesini sağlar. Akciğer rehabilitasyonu hasta eğitiminden başlayıp iskelet kaslarının egzersizi, nefes egzersizleri, anksiyete, stres ve depresyon yönetimi, beslenme danışmanlığına kadar geniş bir konseptte ele alınmalıdır. Azalmış olan solunumsal kapasitenin akciğer rehabilitasyonu ile kompanse edilmesi ve mevcut fonksiyonların korunması hedeflenmektedir. İPF'li kişilerde artan nefes darlığı ve öksürük, fiziksel aktivitelerde azalmaya ve sosyal izolasyona sebep olabilmektedir. Bu durumlar da hastada yorgunluk hissi, depresyon ve anksiyete gibi ek sorunlara yol açar. Akciğer rehabilitasyonunun İPF'li kişilerde fiziksel işlevi, nefes darlığını, ruh halini ve yaşam kalitesini iyileştirdiği görülmüştür. Her İPF hastasının mutlaka etkili bir akciğer rehabilitasyonu programına dahil edilmesi çok önemlidir.

İPF Hastalığında Aşılama

İPF hastalarında aşılama, pek çok kronik hastalıkta olduğundan daha da büyük öneme sahiptir. Bozulmuş olan akciğer yapısının zatürreye yatkınlığı ve bu zatürrenin ağır geçirilme riski nedeniyle zatürre ve grip aşıları bu hasta grubuna mutlaka uygulanmalıdır.

Oksijen Destek Tedavisi

Oksijen tedavisi, İPF’li pek çok hastada hastalığın ilerlemesi ile ortaya çıkabilen bir gereksinimdir. Önceleri hareketle belirginleşen solunum yetmezliği ilerleyen dönemde istirahatte de gözlenebilir. Ev tipi oksijen makineleri bu durumlarda kullanılabilir. Oksijen desteği ile hastanın solunum yetmezliği düzeltilip ilerleyen dönemde İPF’ye bağlı akciğer tansiyonu gelişme riski azaltılır.

Akciğer sertleşmesini yavaşlatan (antifibrotik) ilaç tedavilerinin yanı sıra; hasta eğitimi, semptomların yönetimi, akciğer rehabilitasyonu ve aşılamayı içeren iyi bir destek planlaması İPF hastalığının seyrine büyük katkı sağlayacaktır.

M-TR-00001830

Söylemler hekimin uzman görüşüne dayanmaktadır.

  • Prof. Dr. Sevda Şener Cömert
    İPF'nin Akut Alevlenmesi Nedir?
  • Prof. Dr. İsmail Hanta
    İPF’de Halsizlik, Öksürük Gibi Şikayetler Nasıl Hafifletilir?