Aynı Hastalıkla Mücadele Eden İnsanların Hikayeleri

İdiyopatik Pulmoner Fibrozis veya kısaca İPF, akciğerleri etkileyen ve tanı koyma süreci uzun zaman alabilen ciddi bir hastalıktır. İPF nispeten nadir karşılaşılan bir hastalık olmakla birlikte, bu ciddi hastalıktan yakınan pek çok insan vardır.

Videolardan oluşan bu seride İPF ile yaşayan insanların hikayelerini dinleyebilir, tanı ve tedavi aşamasında neler yaşadıklarını, günlük hayatta yaşadıkları şikayetleri nasıl yönettiklerini öğrenebilirsiniz.