İPF’li Hastalar Hangi Aşıları Yaptırmalıdır?

Prof. Dr. Talat Kılıç

İPF’li Hastalar Hangi Aşıları Yaptırmalıdır?

İPF’li Hastalar Hangi Aşıları Yaptırmalıdır?

Akciğer sertleşmesi olarak bilinen İdiyopatik Pulmoner Fibrozis’li hastalar diğer kronik akciğer hastalığı olan hastalar gibi zatürre ve grip aşılarını mutlaka yaptırmalıdırlar.

Zatürre ve Grip Aşıları Neden Yaptırılmalıdır?

Akciğer sertleşmesi olan hastaların, zatürre ve gribe yakalanma ve yakalandıkları takdirde ağır geçirme riskleri arttığından dolayı bu aşılar mutlaka yaptırılmalıdır.

Kaç Çeşit Pnömokok (Zatürre) Aşısı Vardır? Hangi Aşı Ne Zaman Yaptırılmalıdır?

Polisakkarit pnömokok yani PPA aşısı ve konjuge pnömokok yani KPA aşısı olmak üzere 2 çeşit zatürre aşısı bulunmaktadır. KPA aşısı tek doz olarak uygulanmaktadır. PPA aşısı ise, 5 yıl ara ile en fazla 3 kez uygulanabilir. KPA aşısı uygulandıktan bir yıl sonra PPA aşısı yapılabilir. Eğer daha önce PPA aşısı yapılmış ise, KPA aşısının yapılması için beklenen süre 1 yıldır.

KPA ile PPA aşıları aynı anda yapılmamalıdır. 65 yaş altı akciğer sertleşmesi olan hastalarda tek başına PPA aşısının uygulanması yeterlidir. Ancak öncesinde KPA aşısının yapılması daha kuvvetli bir bağışıklık yanıtı sağlar. Ülkemizde KPA aşısına ulaşım oldukça kolay olduğundan önce KPA aşısı yapılmaktadır.

Zatürre aşıları herhangi bir mevsimde yapılabilir.

İnfluenza (Grip) Aşısı Ne Zaman Yaptırılmalıdır?

Her yılın Ekim ve Kasım ayları en uygun zaman olmakla birlikte, grip sezonu boyunca uygulanabilir.

Grip Aşısının Koruyuculuğu Ne Zaman Başlar ve Ne Kadar Süre Devam Eder?

Grip aşısının koruyucu etkisi, uygulamadan 2 hafta sonra başlar ve 6-8 ay devam eder. Aşının koruyucu etkisi yaklaşık %50-80 oranındadır.

Zatürre ve Grip Aşılarının Ne Gibi Yan Etkileri Bulunmaktadır?

Hastaların %15-20’sinde uygulama yerinde görülebilecek ağrı, kızarıklık, şişlik birkaç saat ile 1 gün arasında sürebilir. Nadiren yani %1’in altında bir oranla görülebilecek halsizlik-kırgınlık, hafif ateş, kas ağrıları aşıdan 12 saat sonra başlar, 1-2 gün içinde kendiliğinden geçer. Mevcut şikâyetler için gerekirse ağrı kesici-ateş düşürücü ilaçlar alınabilir. Çok nadir olarak alerjik reaksiyonlar gelişebilir.

M-TR-00002006

Söylemler hekimin uzman görüşüne dayanmaktadır.

  • Prof. Dr. Neşe Dursunoğlu
    Sevdiğim Birinin İPF İle İlgili Şikayetlerini Yönetmesine Nasıl Yardımcı Olabilirim?
  • Prof. Dr. Aykut Çilli
    COVID-19, İPF Hastalarını Nasıl Etkilemektedir?