İPF Bulaşıcı Bir Hastalık Mıdır?

Prof. Dr. Ayşe Füsun Ülger

İPF Bulaşıcı Bir Hastalık Mıdır?

İdiyopatik Pulmoner Fibrozis yani akciğer sertleşmesi, akciğerlerde kalıcı hasara neden olan, nedeni tam olarak bilinmeyen, ilerleyici bir akciğer hastalığıdır.

Bu hastalıktaki genetik faktörler iyi anlaşılamamış olsa da, bazı hastalarda İPF’nin çevre ve kişinin hastalıkla ilgili genetik yani kalıtımsal yatkınlığı arasındaki etkileşimden kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

Bununla birlikte İPF bulaşıcı bir hastalık değildir.

Özellikle çok sigara içmiş ya da uzun yıllar boyunca sigara kullanmış olan kişilerde olmak üzere, sigara kullanımı öyküsü ile İPF arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Bununla birlikte, hiç sigara kullanmamış olan İPF hastaları da tespit edilmiştir. Erkeklerde daha sık görülmekle birlikte, kadınlarda da görülme sıklığında artış mevcuttur. Bunun, kadınlarda artan sigara kullanımıyla ilişkisi olabilir.

İPF önlenebilir bir hastalık olmamakla birlikte, önemli bir risk faktörü olan sigaradan uzak durmak ve hiç başlamamak önemlidir.

M-TR-00001943

Söylemler hekimin uzman görüşüne dayanmaktadır.

  • Prof. Dr. Gaye Ulubay
    İPF Kimlerde Görülür?
  • Prof. Dr. Can Sevinç
    İPF Belirtileri