İPF Tedavisine Erken Dönemde Başlamak Önemli Midir?

Prof. Dr. Ahmet Ursavaş

İPF Tedavisine Erken Dönemde Başlamak Önemli Midir?

Akciğer sertleşmesi tanısı, birden fazla uzman hekim tarafından oluşturulan kurulca konularak, hastalığın şiddetine bakılmaksızın akciğer sertleşmesini yavaşlatan (antifibrotik) tedaviler planlanır.

Akciğer sertleşmesini yavaşlatan (antifibrotik) tedavilerden önce hastalığın gidişatına göre tedavi verilir veya verilmezdi. Ancak akciğer sertleşmesini yavaşlatan (antifibrotik) tedaviler ile bu yöntem tamamen terk edildi.

Akciğer sertleşmesini yavaşlatan tedavilerin; erken dönemde tedavisine başlayan, solunum fonksiyonu iyi durumda olan hastalarla (FVC > %90), solunum fonksiyonu bozulmuş olan hastaların (FVC < %90) benzer şekilde yıllık solunum fonksiyon kaybını (FVC) yavaşlattığı gösterilmiştir. Tedaviye erken başlamak yıllık kötüleşme hızını yavaşlatarak belirtilerin kötüleşmesini geciktirecek ve yaşam süresinde de önemli avantaj sağlayacaktır.

Yine solunum fonksiyonu çok kötü durumda olan çok şiddetli akciğer sertleşmesi olan hastalarda bile akciğer sertleşmesini yavaşlatan tedavilerin etkililiği gösterilmiştir.

M-TR-00001915

Söylemler hekimin uzman görüşüne dayanmaktadır.

  • Prof. Dr. Özlem Özdemir Kumbasar
    İPF Tedavi Edilebilir Bir Hastalık Mıdır?
  • Doç. Dr. Dildar Duman
    İPF’de Oksijen Destek Tedavisi