İPF'nin En Çok Karıştırıldığı Hastalıklar

Doç. Dr. Nilgün Yılmaz Demirci

İPF'nin En Çok Karıştırıldığı Hastalıklar

Akciğer sertleşmesi olarak adlandırılan İdiyopatik Pulmoner Fibrozis (İPF) hastalarının büyük kısmı 60 yaşın üzerindedir. Hastalığın yaygın yani en çok görülen belirtileri olan kuru öksürük, nefes darlığı, halsizlik ve yorgunluk genelde ileri yaşa ve kondisyonsuzluğa atfedilir.

Nefes darlığı yavaş yavaş geliştiği için hasta bu duruma alışır ve kendi normalinin aslında anormal olduğunu yani normal olmadığını fark edemez. Yine aynı şekilde yaş ile birlikte hareket azalması kilo artışına, kilo artışı da nefes darlığına sebep olur. Ve hastalar nefes darlığının normal olduğunu düşünüp doktor başvurularını geciktirir.

Bir diğer husus İPF hastalarının çoğu sigara içicisi olduğundan öksürüklerini sigaraya bağlarlar ve yine aynı şekilde bunun normal olduğunu düşünüp doktora gitmezler.

İkinci önemli konu ise; İPF hastalığı hakkında farkındalığı olmayan hekime başvurduklarında bu belirtiler KOAH dediğimiz müzmin bronşit başta olmak üzere astım, zatürre, reflü gibi başka hastalıklara veya hastanın mevcut olan kalp hastalığı gibi kendi hastalıklarına bağlanıp çok sayıda doktor ziyaretine, gereksiz ilaç kullanımına ve en önemlisi tanıda gecikmeye yol açar.

M-TR-00001943

Söylemler hekimin uzman görüşüne dayanmaktadır.

  • Prof. Dr. İlknur Başyiğit
    İPF Hastalarına Nasıl Tanı Konur?
  • Doç. Dr. Kemal Can Tertemiz
    İPF Belirtileri Varlığında Hangi Hekime Başvurulmalıdır?